top of page
Watercolor Brush 7_edited_edited_edited_

סדנאות

סדנאות והרצאות הן חלק מהותי מהעשייה שלי.

חלקן מיועדות להעשרת הצוות המקצועי בתחום הטיפול ואילו חלקן האחר מהווה תוכן העשרתי לקבוצות פרטיות.

בסדנאות אני שמה דגש על הידע הייחודי שלי בתחום הקומיקס ככלי טיפולי להבעה רגשית.

Watercolor Brush 1
Watercolor Brush 1
Watercolor Brush 11
bottom of page