top of page
Watercolor Brush 7_edited_edited_edited_

טיפול באומנות לילדים

kid01.jpg

אומנות לשם ביטוי

ילדים עלולים לחוות את העולם מפחיד ומאיים, ולעיתים הדרך הנעימה והבטוחה להגיע אל רגשותיהם המודחקים ואל סודותיהם הכמוסים עוברת דרך אומנות. בשונה מיצירה לשם יצירה, בחדר הטיפולים האומנות משמשת ככלי לביטוי. התנסות עם החומר ושהייה בהוויה בנוכחות מטפל מאפשרים למטופל לבטא ללא מילים את רגשותיו בשפה סימבולית ולא מאיימת שעוקפת את מנגנוני ההגנה. תהליך היצירה מאפשר להחצין, להרחיק, להתבונן, לחקור ולהבין.

 

בתום המפגש נותרת יצירה אותה ניתן לשמור או לזנוח, לפתח או לשנות.  

האומנות היא שפתם הטבעית של ילדים רבים, הם צוללים לתהליכי יצירה באופן ספונטני ומשוחרר. כמטפלת אני משמשת כעדה לתהליך היצירתי ומשקפת לילד את כוחותיו וחזקותיו, בונה מרחב בטוח לחקירה ולהתבוננות גם במקומות של קושי, תסכול או כאב. לעיתים הטיפול יאופיין בתהליך מונחה ולעיתים בתהליך חופשי וזאת בהתאם לצרכי הילד. 

כל טיפול בילד מלווה בהדרכת הורים, המתקיימת אחת למספר שבועות במטרה להקשיב, לתמוך, ליידע ולתת כלים מעשיים שתוכלו ליישם בביתכם. 
 

תמונת אילוסטרצייה*

Watercolor Brush 11
bottom of page