top of page
Watercolor Brush 7_edited_edited_edited_

טיפול באומנות למתבגרים

comix01.jpg

אומנות לשם גילוי

טיפול באומנות בקרב מתבגרים עושה שימוש באומנות כדי לסייע למטופל להתמודד במצבי משבר, מתח או קושי ומסייע בשיפור איכות חייו בשדה האישי, המשפחתי והחברתי.

הטיפול מסב את תשומת ליבו של המטופל, פועלו ומחשבותיו לאמנות ולתהליך היצירה, בכך מתרחק המטופל מהבעיה ומגלה מתוך התהליך על רגשותיו, על נקודות החוזק והחולשה שלו, ויחד עם המטפל מוצא את הכוחות להתמודדות מיטבית. 

רבים מהמתבגרים שפונים אלי מבקשים ליצור את סיפור הקומיקס האישי שלהם. ביחד אנחנו מתכננים סטורי בורד, מאפיינים את הדמויות, מוסיפים אפקטים חזותיים,  וכך ממפגש למפגש אנו נכנסים לתהליך עמוק שמאפשר עיבוד תכנים פנימיים באופן הומריסטי, פנטסטי או  הרואי ללא כל צורך ליצור תוצר "אסתטי" או "נכון"- חופש אמתי.

   


תהליך היצירה מוביל לתחושה של מסוגלות, סיפוק, הקלה, שיפור הביטחון והדימוי העצמי.

 
 

תמונת אילוסטרצייה*

Watercolor Brush 11
bottom of page